Powered by Smartsupp
top of page

Zasady BHP w biurze

Zasady BHP zazwyczaj kojarzą się ze ściśle technicznymi zakładami pracy. Według prawa każdy pracodawca, czy to instytucja państwowa, czy prywatny przedsiębiorca, niezależnie od tego, jaki charakter ma wykonywana praca, ma obowiązek przeprowadzić wśród pracowników odpowiednie szkolenia BHP. Jednak w firmach, gdzie pracuje się przede wszystkim przy komputerze, często traktuje się tego typu kursy jako coś do „odbębnienia”. Tymczasem bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze jest równie ważna, jak w każdym innym zakładzie pracy. Zapoznajmy się z najważniejszymi zasadami BHP dotyczącymi pracowników biurowych.Obowiązki związane z samym miejscem pracy

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że w świetle obowiązującego prawa (dokładniej mówiąc – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r.) biuro stanowi miejsce pracy stałej.

Wynika to z faktu, że:

 • jest obiektem budowlanym, zakładem pracy, złożonym z różnych pomieszczeń, w tym tych, w których zainstalowane są urządzenia higienicznosanitarne;

 • jest ono przeznaczone do wykonywania pracy przez pracowników;

 • zatrudnione osoby, w ramach pracy, przebywają w nim ponad 4 godziny na dobę.

Stąd też wynikają określone obowiązki, związane z pomieszczeniami biurowymi. Do nich należy np.:

 • zadbanie o odpowiednie oświetlenie (zarówno sztuczne, jak i naturalne, stąd też rozporządzenie określa minimalną względną wysokość);

 • zachowanie bezpiecznej temperatury wewnątrz biura (przepisy zakładają konieczność przerwania pracy, jeśli są one za niskie lub za wysokie);

 • należyta wentylacja i zabezpieczenie przed wilgocią;

 • wielkości powierzchni, na której może pracować określona liczba pracowników administracyjno-biurowych.

Biuro, jako obiekt, powinno spełniać również szereg wymogów, jeśli chodzi o dostępność i możliwość ewakuacji – chodzi o wszelkie wejścia, w tym nie tylko drzwi, które powinny być odpowiednich rozmiarów, a także każdorazowo dawać możliwość swobodnego wyjścia z pomieszczenia, ale też schody i pochylnie.Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń

Każdy pracodawca ma w obowiązku przeszkolić nowych pracowników w zakresie BHP. Kurs taki składa się z dwóch etapów – szkolenia wstępnego czy też ogólnego, a także instruktażu stanowiskowego, dzięki któremu nowozatrudniona osoba może zapoznać się z charakterystyką swojego miejsca pracy. Z drugiej strony pracownicy biurowi, podobnie jak inni, mają obowiązek przechodzenia okresowych kursów, aktualizujących ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (nie są już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Według prawa pierwsze okresowe szkolenie BHP powinno odbyć się nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, kolejne zaś powinny mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 6 lat. Każdy pracujący powinien również przechodzić test potwierdzający znajomość przepisów BHP.


Uprawnienia pracownika w zakresie BHP

Pewne prawa zatrudnionych wiążą się z obowiązkami ze strony pracodawcy. W przypadku osób pracujących w sektorze administracyjno-biurowym, które w ramach swoich obowiązków spędzają co najmniej 4 godziny dziennie przed komputerem, zatrudniający musi zapewnić im:

 • 5-minutowe przerwy co godzinę (co wlicza się w czas pracy);

 • pokrycie kosztu zakupu okularów korygujących wzrok (podstawę w tym wypadku musi stanowić zaświadczenie lekarza medycyny pracy);

 • ergonomię stanowiska pracy (w tym jego wielkość, odległość między urządzeniami, wolna przestrzeń etc.);

 • sprawność i dostosowanie narzędzi pracy (nie tylko komputera, ale też biurka czy fotela).


Biuro – miejsce pracy jak każde inne

Jak można zauważyć, BHP w biurze jest równie ważnym zagadnieniem, jak w pozostałych zakładach pracy. Wymienione wyżej zasady są zaledwie częścią uprawnień i obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych. Całą niezbędną wiedzę pracodawcy mogą poznać, przechodząc odpowiedni kurs BHP, który dokładnie wyjaśnia prawa i zobowiązania wobec ludzi pracujących w biurze.


Poznaj naszą ofertę szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych
28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Bądź na bieżąco z nowinkami i zmianami prawnymi

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page