top of page

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno - biurowychych

  • 6kroków
Ukończ program i zdobądź certyfikat.
Każdy, kto wykonał wszystkie kroki w programie, otrzyma odznakę.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możesz również dołączyć do tego programu w aplikacji mobilnej.

Plan szkolenia

Wykładowca

Cena

Płatność jednorazowa
69,00 zł
3 dostępne plany
Od 200,00 zł

Udostępnij

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page