top of page

Szkolenie okresowe BHP nauczycieli i pracowników oświaty

  • 6kroków
Ukończ program i zdobądź certyfikat.
Każdy, kto wykonał wszystkie kroki w programie, otrzyma odznakę.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pomocy nauczyciela oraz opiekunów zatrudnionych w akademiach malucha, klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. W trakcie szkolenia szeroko omawiana jest praca nauczycieli i opiekunów w ujęciu BHP, w szczególności zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dzieciom, pozostającym pod opieką placówki oraz bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych oraz pozostałego wyposażenia przedszkoli i żłobków. Podczas szkolenia on-line omawiane jest również narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące w środowisku pracy pracowników przedszkoli i żłobków Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych, c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, d) postępowania w razie wypadku, w tym wypadku dzieci oraz w sytuacjach awaryjnych.

Możesz również dołączyć do tego programu w aplikacji mobilnej.

Plan szkolenia

Wykładowca

Cena

Płatność jednorazowa
69,00 zł
3 dostępne plany
Od 200,00 zł

Udostępnij

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page