top of page

Szkolenie wstępne BHP u Mocarzy

Instruktaż ogólny w siedzibie naszej firmy.

  • 3 godz. 30 min
  • Od 147,60 złotego polskiego
  • Al. Piłsudskiego 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Opis usługi

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu: - bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, - prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, - pierwszej pomocy przedmedycznej, - ewakuacji i p.poż., - zagrożeń zawodowych i środowiskowych. Po szkoleniu wstępnym BHP pracownik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest przechowywane w aktach pracowniczych. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami i 12 miesięcy dla pozostałych osób. Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (w siedzibie Mocarzy Zabezpieczeń BHP - Al. Piłsudskiego 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub innym lokalu zorganizowanym przez firmę). Obejmuje: - wykłady, - prezentacje i filmy, - dyskusję, - gry i łamigłówki.


Zasady rezygnacji

Aby anulować, bądź zmienić termin skontaktuj się z nami przynajmniej 5 dni przed wydarzeniem pod numerem telefonu: +48 514 820 720.


Dane kontaktowe

  • Mocarze Zabezpieczeń - szkolenia i usługi BHP, Aleja Józefa Piłsudskiego, Jastrzębie-Zdrój, Poland


bottom of page