top of page

Dostępne online

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • 4 godz.
  • 130 złotych polskich
  • Spotkanie on-line

Opis usługi

Zapraszamy na otwarte szkolenie dla pracodawców i kadry kierowniczej, które pozwoli na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie bhp. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Cena szkolenia obejmuje: 1. Dostęp do materiałów szkoleniowych również po zakończeniu szkolenia 2. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo 3. Opłatę za przesyłkę zaświadczenia Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Nadchodzące sesje


Dane kontaktowe

514-820-720

biuro@mocarzezabezpieczen.pl

Mocarze Zabezpieczeń - szkolenia i usługi BHP, Aleja Józefa Piłsudskiego 6, Jastrzębie-Zdrój, Poland


bottom of page