Powered by Smartsupp
top of page

Szkolenia BHP dla pracowników handlu
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie podwładnym bezpiecznych warunków pracy – nie inaczej wygląda to w przypadku sklepu, w którym kasjerzy muszą znać zasady prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań oraz odbyć szkolenie BHP umożliwiające im kompleksowe przygotowanie i nabycie niezbędnej wiedzy w tym zakresie.
Szkolenie okresowe BHP sprzedawców, kasjerów i przedstawicieli handlowych

Na początku należy podkreślić, że szkolenie BHP dla pracowników handlu jest obowiązkowe – każdy kasjer, sprzedawca, przedstawiciel reprezentujący Twój sklep przed klientami musi je odbyć, a Ty jako pracodawca jesteś prawnie zobligowany do jego zorganizowania i zapewnienia swoim podwładnym dostępu do niezbędnej wiedzy. Zadbaj o to zarówno z uwagi na bezpieczeństwo swoich pracowników, jak i w celu uniknięcia konsekwencji płynących z pominięcia tego ważnego elementu wynikającego z wytycznych Kodeksu Pracy. Pamiętaj też, że oprócz kursu powinieneś właściwie oznakować przestrzeń sklepu – instrukcje BHP należy zamieścić w newralgicznych, łatwo dostępnych miejscach, podobnie jak wskazówki odnoszące się do obsługi sprzętów wykorzystywanych na co dzień. Niezbędna jest też odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym punkcie.
Co obejmuje szkolenie BHP dla kasjerów?

Praca kasjera nie wydaje się generować sytuacji niebezpiecznych czy zagrożeń, jednak szkolenie BHP – jako obligatoryjne – musi zostać zorganizowane. Twoi pracownicy poznają na nim:

  • zakres ryzyka płynącego z wykonywania codziennych obowiązków, w tym również choroby zawodowe wynikające z pracy kasjera,

  • sposoby ochrony przed zagrożeniami i organizowania pracy tak, aby wspomniane ryzyko zagrożeń zostało zminimalizowane, a wymogi dotyczące ergonomii były spełnione,

  • radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych i w razie wypadku, w tym także metody udzielania pierwszej pomocy w zależności od zaistniałych okoliczności.

Dzięki skierowaniu swoich pracowników na szkolenie BHP nie tylko dbasz o wypełnienie ciążących na Tobie – jako pracodawcy – obowiązków, lecz także zyskujesz pewność, że będą oni realizować powierzone im zadania w bezpieczny i prawidłowy sposób, dbając o środowisko pracy oraz potrafiąc zachować się w niespodziewanych sytuacjach, również tych stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.


Co jaki czas powtarza się szkolenie okresowe BHP?

Jako pracodawca, po zatrudnieniu nowej osoby, musisz zapewnić jej wstępne szkolenie BHP, podczas którego pozna ona wspomniane zasady bezpiecznego wykonywania obowiązków i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, awaryjnych i zagrażających zdrowiu lub życiu. Powinno się ono odbyć przed przystąpieniem do pracy na danym stanowisku i musi zostać potwierdzone podpisem pracownika w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach do wglądu w przypadku ewentualnej kontroli.  Szkolenia okresowe – należy organizować cyklicznie, w odstępie maksymalnie 5 lat dla pracowników ujętych w § 14 ust. 2  pkt. 6 Rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP, do jakiej zalicza się kasjerów, przedstawicieli handlowych i sprzedawców.
23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Bądź na bieżąco z nowinkami i zmianami prawnymi

Dziękujemy za dokonanie subskrypcji!

bottom of page