top of page

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Zdolność udzielana pierwszej pomocy przedmedycznej to umiejętność, którą powinien posiadać każdy człowiek. Konieczność wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy jest to obowiązek, który spoczywa na każdym pracodawcy. Nie jest to proste wyzwanie, jednakże odpowiednie przeszkolenie pracownika podczas szkolenia wstępnego, okresowego oraz dodatkowego szkolenia praktycznego z udzielania pierwszej pomocy daje ogromną szansę, że każdy przeszkolony pracownik w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia będzie w stanie pomóc innej osobie wykorzystując swoje umiejętności.


Wyposażenie apteczki - krok po kroku

Sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie urazu, wypadku czy też nagłego ataku choroby, oraz odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy to niezbędne elementy, które powinien zagwarantować każdy pracodawca w danym miejscu pracy. Prawidłowo wyposażona oraz oznaczona apteczka jest kluczowa podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Gdzie powinny znajdować się apteczki oraz w jaki sposób informować o ich lokalizacji

Co powinna zawierać każda apteczka a czego należy unikać?

Leki, środki przeciwbólowe i inne środki lecznicze

Kto powinien sprawdzać i uzupełniać apteczkę?

 
Organizacja punktu pierwszej pomocy - krok po kroku

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa jest organizacja sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy poprzez zapewnienie punktów pierwszej pomocy oraz dobrze wyposażonych apteczek.

Organizacja punktu pierwszej pomocy

Usytuowanie i oznakowanie punktu pierwszej pomocy

Defibrylator – jego rola i zadania w miejscu pracy

 
Pierwsza pomoc w przypadku zachorowań i nagłych stanów - krok po kroku

Posiadanie prawidłowej wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy w przypadku zachorowań i nagłych stanów jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu osoby udzielające pomocy są w stanie odpowiednio zareagować, wiedzą co należy uczynić, aby uchronić poszkodowanego przed dalszymi, ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Pierwsza pomoc osobie we wstrząsie uczuleniowym

Pierwsza pomoc osobie mającej napad padaczkowy

Pierwsza pomoc osobie porażonej prądem

Pierwsza pomoc przy zatruciach pokarmowych i chemicznych10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page