top of page

Czy pracownik w okresie letnim może pracować w krótkich spodenkach?

Zbliżają się ciepłe a nawet gorące dni. Wśród pracodawców często pojawia się pytanie - Czy pracownik w okresie letnim może pracować w krótkich spodenkach np. na stanowisku montera, tapicera, magazyniera? Czy na stanowisku, gdzie pracownik pracuje z substancjami chemicznymi również może pracować w krótkich spodenkach np. stanowisko klejacza lub operatora maszyny do zalewania pianek?

Zgodnie z art. 2377 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pón. zm.) - dalej k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zgodnie z art. 2379 k.p. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.


Stan, gdy pracownicy pracują na hali produkcyjnej w tradycyjnej odzieży roboczej składającej się z koszulki, koszuli, spodni z długą nogawką, można uznać za prawidłowy. Na stosowanie przez pracowników spodni z krótkimi nogawkami w okresie letnim, w którym z uwagi na wyższą temperaturę na hali pracownicy chcą pracować w krótkich spodenkach, pracodawca nie powinien pozwolić, gdyż może to w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie ilości urazów nie zasłoniętych i nie zabezpieczonych w sposób prawidłowy kończyn dolnych pracownika. Lepszym rozwiązaniem, które może wdrożyć w życie pracodawca jest zapewnienie spodni letnich bardziej przewiewnych i zapewniających lepszą wentylację niż spodnie zimowe.


Podobna sytuacja jest na stanowisku pracownika, który pracuje z substancjami chemicznymi. W tej sytuacji pracodawca również nie powinien pozwolić stosować pracownikowi w okresie letnim krótkich spodni, gdyż może to w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie ilości urazów nie zasłoniętych i nie zabezpieczonych w sposób prawidłowy kończyn dolnych pracownika.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page